Inhalt

BayNVAnpBek 2020/2021/2022
Text gilt ab: 01.01.2020

3.  

Ab 1. Januar 2022 gelten folgende Höchstbeträge:
Bei Beamten der Besoldungsgruppen
Höchstbetrag
A 3 bis A 8
6 062,88 €
A 9 bis A 12
7 073,37 €
A 13 bis A 16, R 1 und R 2
8 083,84 €
B 2 bis B 5, R 3 bis R 5
9 094,32 €
B 6 und höher, R 6 und höher
10 104,81 €