Inhalt

BayNVAnpBek 2020/2021/2022
Text gilt ab: 01.01.2020

2.  

Ab 1. Januar 2021 gelten folgende Höchstbeträge:
Bei Beamten der Besoldungsgruppen
Höchstbetrag
A 3 bis A 8
5 979,17 €
A 9 bis A 12
6 975,71 €
A 13 bis A 16, R 1 und R 2
7 972,23 €
B 2 bis B 5, R 3 bis R 5
8 968,76 €
B 6 und höher, R 6 und höher
9 965,30 €